همه نوشته ها با برچسب

عقد اقاله

اقاله چیست و چه شرایطی دارد؟

  • ۱۷۲۵۶۱۵_۲۰۲
  • اقاله

اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده انگاشتن امر یا موضوعی بوده و در اصطلاح، عقدی به عقدی گفته می‌شود که موضوع آن از بین رفتن تمام یا قسمتی از عقد نخست است و در آن رضایت و توافق به همراه اراده طرفین شرط لازم است. اقاله نوعی عقد است که با رضایت و…