مقایسه املاک

مقایسه ملک ها
شما فقط می توانید چهار ملک را مقایسه کنید ، هر ملک جدیدی که اضافه می شود ، اولین مورد را از مقایسه جایگزین می کند.