همه نوشته در مجموعه

ساختمان

برندهای مطرح در صنعت آسانسور

ازبرندهای معروف در صنعت طراحی و ساخت آسانسور می توان به کمپانی های اوتیس Otis ،شیندلر Schindler کُنه Kone و تیسن کروپ Thyssen krupp اشاره نمود . طبق گزارشی که در سال ۲۰۱۰ منتشر گردید شرکت های اوتیس ،شیندلر و کُنه به ترتیب دارای ۶۱ هزار ،۴۳ هزار و ۳۴ هزار نفر کارمند در سراسر جهان بوده اند…