قبل از هر گونه معاملات ملکی حتما با کارشناس مورد اعتماد خود مشورت کنید و قرارداد را در واحد صنفی مجاز و مورد اعتماد خود انجام دهید.

منابعی که می‌توانند در صورت نیاز به پیگیری مشکلات یا استعلام به شما کمک کنند:

۱- پلیس فتا:

http://www.cyberpolice.ir

۲- تصدیق اصالت اسناد و اوراق دفاتر اسناد رسمی:

http://www.confirm.ssaa.ir

۳- پیگیری آخرین وضعیت استعلام الکترونیکی ملک:

http://www.inquirystatus.ssaa.ir

۴- استعلام ثبت شرکت:

http://irsherkat.ssaa.ir/Design/SearchCompanyPublicInfo.aspx